Hrozí nám zákaz topení dřevem?

3.5.2024

ZÁKAZ TOPENÍ DŘEVEM V DOMÁCNOSTECH? NEBO SNAD ZÁKAZ KAMEN?

Je nám líto, když některé články v médiích kohokoli z našich zákazníků znejišťují. Topení dřevem je přece fantastická varianta vytápění, která přináší mnoho benefitů! Rádi vám vše vyjasníme, čeho se opravdu zákaz týká, ať vaše obavy rozptýlíme.

Čeho se údajný zákaz topení dřevem týká?

Obecně – celá problematika údajného zákazu topení dřevem není v médiích dobře podávána. Dochází ke zbytečným dezinterpretacím, fámy a neklid se šíří… Pravda je taková, že topení v krbových kamnech ani v krbech s krbovými vložkách nikdo zakazovat nebude. Jde totiž výhradně o regulaci, která se týká zpřísnění emisních limitů topných zařízení. Ono tady vlastně vůbec nejde o samotné topení dřevem. Jde o kvalitu topidla.

Zákazy a omezení ze strany EU se týkají starých kotlů na pevná paliva (a všichni víme, jak neekologická jsou). Proto evropské státy rozhodly omezit a postupně zakázat jejich používání. A ihned poté už jste mohli číst články se špatně vyloženými informacemi o chystaném zákazu všech zařízení, kde se používají pevná paliva…

Nesprávná interpretace britských a řeckých výzkumů

A co tedy ten zákaz topení dřevem v domácnostech? Ne, žádný takový zákaz není. Tato nepravdivá informace využila dřívější britské a řecké výzkumné studie. V Řecku dochází k rozsáhlým a častým požárům a obsah výzkumu byl zaměřený na koncentrace částic jemného prachu se zaměřením na vznik požárů. V Británii zase zkoumali emise z otevřených krbů a starých kamen, které konzervativní obyvatelé ostrova stále rádi používají. Oba výzkumy tedy měřily zcela odlišné podmínky i parametry, než jaké mají dnešní kamna a krby a nejsou tak relevantní s ohledem na současná zařízení.

Nesprávná interpretace vyhlášky v Německu

Další pomyslné polínko do mediálního ohně přiložila dezinterpretace vyhlášky v Německu, která upravuje vypouštění škodlivých látek do ovzduší. Ta určuje přísnější emisní limity, které se týkají zejména prachových částic. Spolková vyhláška pro ochranu před emisemi má za cíl postupně omezovat emise prachových částic, které topidla vypouštějí, aby zabránila jejich škodlivému vlivu na lidské zdraví. Od roku 2025 nebudou moci Němci používat svá menších a střední interiérová topidla, která nesplňují nově požadované hodnoty, jinak jim budou hrozit vysoké sankce. Buď musí svá topidla modernizovat, nebo pořídit nové.

No a to už byl jen další krůček k tomu, aby si média s veřejností vyložila toto zpřísnění na zákaz topení v  kamnech a krbech.

Zákaz neekologických kotlů u nás

Ke dalšímu nedorozumění pak ještě přispěl zákaz neekologických kotlů první a druhé emisní třídy od 1. září 2024. V kotlích první a druhé emisní třídy se topí obvykle uhlím či koksem. A kotle – to je opravdu něco zcela jiného než krbová kamna nebo krbové vložky.

Zákaz se týká provozování starých kotlů na pevná paliva, které jsou málo účinné, neekologické a nesplňují přísné emisní limity. Nejde tedy o žádný zákaz kamen/krbů.

Podstatnou věcí je také to, že dnešní krbová kamna i krbové vložky mají požadované emisní limity vyřešeny. Mimo jiné, je to přece v největším zájmu samotných výrobců, kteří změny u svých produktů postupně připravovali,  tak, aby dané emisní limity byly pro nadcházející omezení v pořádku. Dnešní krbová kamna, krbové vložky i sporáky jsou tedy jak účinné, tak ekologické – a přísné podmínky splňují. Nemusíte mít tedy obavy, že si už dřevem nezatopíte. Opět můžeme potvrdit, že o žádný zákaz kamen nejde.

Více detailněji, co říká zákaz kotlů

Abyste měli více jasno, pak chystaný zákaz o kotlích (tedy ani o kamnech, ani o krbech) říká toto:

Od 1. září 2024 začne platit zákaz provozování starých kotlů na pevná paliva v objektech určených k bydlení, a to nejen v rodinných a bytových domech, ale také ve stavbách pro rodinnou rekreaci.

Tento zákaz se bude vztahovat na staré kotle na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší než 3. třídy (dle normy ČSN EN 303-5). Třídu kotle si můžete sami zjistit z výrobního štítku, který najdete na kotli, z návodu k použití, případně vám ji sdělí ten, kdo vám provádí servis a údržbu kotle.

Pokud tedy váš kotel nesplňuje alespoň třetí třídu, máte povinnost jej vyměnit nebo odstavit, a to nejpozději k datu 01.09.2024. A pokud bude váš kotel v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší dále v provozu, může být provozovateli udělena pokuta. Tady doporučujeme, abyste si zjistili, jak na výměnu nevyhovujícího kotle využít finanční podporu z poskytovaných dotací.

Omezení se tedy týká kotlů na vytápění pevnými palivy – což je stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace. Pokud byste výše uvedené chtěli vyhledat v zákoně, pak toto najdete v §17 odst. 1 písm. g) zákona číslo 201/2012 Sb.

Přičemž stacionárním zdrojem je kotel na tuhá paliva (obvykle umístěný v technické místnosti). A stacionárním zdrojem nejsou kamna ani krbové vložky konstrukčně určené pro přímé/lokální vytápění. Ani když svým kamnům nebo krbu dopřejete vybavení tepelným výměníkem, nestává se z nich automaticky stacionární zdroj (za podmínky, že to není hlavní zdroj vytápění).

Nemějte obavy 

Když to shrneme, pak moderním interiérovým topidlům, jako jsou kamna, sporáky a krbové vložky, zákaz provozu nijak nehrozí. Splňují emisní limity (často nad rámec norem), splňují uvedenou energetickou účinnost, mají nízkou spotřebu paliva. Jsou bezpečné při používání, jsou šetrné k přírodě a nemají škodlivý vliv na zdraví. Vy s nimi samozřejmě musíte správně zacházet.

Nemějte tedy žádné obavy s námi dále stavět krby a komíny, nebo objednávat kamna, nebo s námi konzultovat, v čem si nejste jistí. Jsme tady pro vás – se vším můžeme pomoci, navrhnout správné řešení, zdarma vypracovat návrh. Věříme, že po přečtení článku budete klidněji přemýšlet a plánovat bez omezení.

Doporučujeme k přečtení

Nakonec vám ještě doporučujeme, abyste si přečetli také stanovisko výrobce Romotop. Na konci stanoviska pak najdete další užitečné odkazy důvěryhodných zdrojů.