Co před zimou s krbem, kamny, komínem?

9.8.2023

Když si doma sednete před krb, v klidu pozorujete plameny za sklem a je vám teplo, pak je každá zima skvělá. Navíc atmosféra, kterou dokáže praskající dřevo vytvořit, je nenahraditelná. Jen to není úplně zadarmo. Nemáme na mysli investici do pořízení spotřebiče, ale starost o jeho údržbu a péči, aby dobře a dlouho sloužil. Pokud si teplo chcete opravdu užít, pak si prostě musíte být jistí, že po celou topnou sezonu můžete přikládat polínka do svého krbu, kamen či sporáku bez obav. To znamená, že musíte vědět: co před zimou s krbem, kamny, komínem?

Co vždy zkontrolujte

Když se o svá kamna, krby, sporáky i komíny dobře staráte, nějaké chladnější dny vás vůbec nemusí trápit. Ale utřít prach a zamést cestičky, kudy jste nosili dřevo, nestačí. Tu opravdovou péči musíte ve vhodný čas věnovat místům, kam palivo vkládáte a kde shoří.

Ve zkratce jde o čistotu topeniště a čistotu spalinových cest.

To znamená:

  1. Zkontrolujte obsah popelníku a vysypejte je. Obsah popelníku při topení dále pravidelně kontrolujte a vynášejte jej.
  2. Vyčistěte topeniště od zbytků popela a nespálených uhlíků.

Topeniště čistěte dle druhu spalování. U bezroštového spalování (kde zpravidla chybí popelník) doporučují někteří výrobci zachovat souvislou vrstvu popela na dně topeniště pro lepší způsob hoření. U spalování s roštem (tj. s přísunem vzduchu pod rošt) popel pravidelně vynášejte a topeniště tak udržujte čisté.

Pro oba způsoby čištění ale platí – provádějte je vždy v souladu s návodem k obsluze od výrobce určený pro konkrétní typ spotřebiče.

  1. Čistěte sklo.
  2. Kontrolujte stav těsnicí šňůry.
  3. Pravidelně jednou ročně zvěte kominíka na povinnou kontrolu a případné čištění spalinové cesty.

Spalinová cesta je ve zkratce trasa od spotřebiče až ven. To znamená od vašeho krbu či kamen přes kouřovody až do komína. A ještě trochu detailů – na krbu bývá čisticí/kontrolní otvor (s vyjímatelnou mřížkou nebo s dvířky). Tento otvor slouží pro kontrolu a čištění povrchu kouřovodu a krbové vložky a rovněž pro čištění jeho vnitřního prostoru. Můžete tak sami tato místa dle možností zamést nebo vysát. Zároveň tento otvor slouží pro přístup k čisticímu otvoru kouřovodu. Toto už ale provádí kominík.

Jaké výhody z kontroly máte

Pokud bude vše v pořádku, pak bude vaše topeniště optimálně spalovat.

Což má samozřejmě ten nejlepší vliv na spotřebu – a paliva spotřebujete méně.

A tak při optimálním spalování + menší spotřebě paliva snižujete své celkové náklady na topení – a tedy šetříte vaši peněženku.

Navíc ještě zásadní výhoda – čistá a zkontrolovaná kamna, krb, sporák, komín jsou zárukou bezpečného provozu a dlouhé životnosti.

  1. Správně dávkujte dobře proschlé dřevo (případně jiný druh paliva). Doporučené množství je také vždy uvedeno v návodu k obsluze konkrétního výrobku.
  2. Rovněž správně regulujte přívod vzduchu, které má vliv na hoření paliva = správně nastavujte ovládání regulačních prvků. Nebo můžete přenechat tuto starost na elektronické řídicí jednotce spalování. A opět platí – správný postup najdete v manuálu od výrobce u každého spotřebiče.

Kdy vše nejlépe provést

Doporučujeme vám provést údržbu, kontrolu, případně výměnu potřebných částí vašich kamen, krbu, sporáku nebo komínu před zahájením topné sezony.

Možná jste zvyklí vše vyčistit a zkontrolovat vždy po sezoně. Ano, topeniště můžete zbavit přebytečného popela už po skončení topné sezony. Popel a uhlíky, které leží více měsíců v topeništi, mohou někdy absorbovat vlhko a kovové části by mohly korodovat.

Ale v případě, že úplně všechno provádíte výhradně po skončení topné sezóny, zvažte fakt, že během období klidu nevíte, co se do komína mohlo dostat. Je tak i z naší praxe vhodnější, abyste kontrolu provedli ne po topné sezoně, ale před ní.

 

Odpověď na otázku, co před zimou s krbem, kamny, komínem, už víte. Teď už zbývá jen nachystat polínka, připravit zápalky, podpalovač a zaslouženě si užívat teplo domova.