Jak správně topit a čistit sklo krbu

18.8.2020

Protože se pomalu, ale jistě blíží topná sezona, máme pro Vás několik tipů, jak správně zacházet s Vašim krbem nebo krbovými kamny.

 

Před prvním zatopením otevřete komínovou klapku (pokud je součástí krbové vložky nebo krbových kamen) a přívod externího vzduchu a podpalte oheň pomocí drobného, nejlépe měkkého dřeva. Můžete použít podpalovač, doporučujeme ekologický, který je určený pro krby.
Na spalovací rošt (nebo spalovací plochu pokud není roštové spalování) poté přiložte polena nebo ekobrikety.

K podpalování nikdy nepoužívejte líh, benzín nebo podobné agresivní látky.

Teprve po rozhoření a vytvoření drobné vrstvy uhlíků můžete přívod vzduchu přivřít a tím zpomalit hoření a prodloužit dobu topení.

BĚŽNÝ PROVOZ

Před přiložením otevřete komínovou klapu a zvyšte přísun vzduchu do ohniště. Dvířka vložky neotevírejte prudce, protože by mohlo dojít k nasátí zplodin do obezdívky a následně do místnosti a také ke zbytečnému znečištění krbové římsy nad prosklením. Stále kontrolujte, zda je zajištěn dostatečný přísun spalovacího vzduchu a nikdy neotevírejte dvířka, aniž byste před tím nezvýšili přísun vzduchu, resp. neotevřeli komínovou klapku.

ODSTRAŇOVÁNÍ POPELA

Popel odstraňujte vždy, když je třeba. Popelník vysypávejte pravidelně. Můžete použít i krbový vysavač popela.

NIKDY nenechejte vrstvu popela stoupnout až k roštu a vrstvou popela zaplnit celý popelník, protože:
– v tomto případě by nebyl ochlazován rošt a mohl by se poškodit
– vrstva popela by bránila proudění spalovacího vzduchu

Popel, který jste odstranili z ohniště, ukládejte do kovové nádoby.
Tuto nádobu potom postavte na nehořlavou podlahu nebo na zem v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Může obsahovat žhavé uhlíky i druhý den potom, co jste přestali topit.

ČIŠTĚNÍ SKLA

Sklo můžete čistit několika způsoby, vždy však za studena.
Jeden ze způsobu je čištění popelem. Naberte malé množství popela na papírovou utěrku nebo čistý jemný hadřík a krouživými pohyby čistěte sklo.
Lze také použít speciální spreje nebo pěny na krbové prosklení. Jedná se o běžně dostupné prostředky, které můžete zakoupit u nás, nebo v hobby marketech.

NEPOUŽÍVEJTE čističe s abrazivním ( brusným ) účinkem, protože by sklo mohly poškrábat.

DOPORUČENÉ PALIVO: topné dřevo nebo dřevěné brikety

Dřevěná polena mohou být dlouhá až 45 cm. Nejvýhodnější jsou dřeva s nízkým obsahem pryskyřice, vyschlá na vzduchu ( maximální vlhkost 20 % ) a málo sukovitá – např. dub, bříza nebo ovocné stromy. Tato dřeva mají při spalování klidné plameny a dlouho sálající uhlíky.
U tvrdších dřev (dub, buk, akát) nedojde k prohoření tak rychle, takže nemusíte tak často přikládat.  Měkčí dřeva jsou zase vhodnější pro zatopení.

Dřevo je dobré skladovat venku, tak aby na něj nepršelo, ale bylo vysušováno větrem. Není vhodné jej skladovat např. v uzavřené kůlně či garáží, protože může vlhnout. Proto doporučujeme nakoupit větší množství dřeva najednou a nechat ho proschnout. Vlhké dřevo bude zanášet jak sklo krbu, tak komín.

NEPŘÍPUSTNÁ PALIVA:

POZOR: v ohništi nebo vložce nikdy nespalujte odpadky jako například tapety, zbytky dřevotřísky nebo syntetických materiálů a minerální paliva ( uhlí, líh ). Spalování těchto materiálů je zakázáno-používejte tedy výhradně doporučená paliva.