Těsnicí šňůra a jak s ní zacházet

16.12.2022

K čemu je dobrá těsnicí šňůra?

Už z názvu vyplývá, že těsnicí šňůra je to, co používáme na utěsnění. Kromě své těsnící funkce má na starosti také to, aby dobře izolovala a případně dilatovala. Těsnící a izolační funkci potřebujeme u všech dvířek v kamnech, krbové vložce i sporáku. A dilatační funkci potřebujeme mezi pevnými částmi a také při napojení kouřovodu do komína.

Těsnicí šňůry patří mezi kamnářské pomůcky a jsou vyrobeny z velmi odolných materiálů. Obvykle ze speciálního žáruodolného vlákna, a to v mnoha průměrech i tvarech. Odolnost šňůry je zásadní. Musí odolat vysokým teplotám při hoření a také vysokému tlaku a tahu. Těsnicí šňůry však mají zároveň měkkou a přizpůsobivou strukturu. Ta umožňuje její stlačení a zabraňuje unikání vzduchu nebo škodlivin.

Povinnost kontrolovat těsnicí šňůry a co se stane, když chybí nebo je poškozená

Je povinností majitele kamen, krbové vložky nebo sporáku na tuhá paliva, aby stav šňůry vždy kontroloval. Kontrola těsnění na dvířkách a případně také pod sklem (dle typu a provedení) je základní a důležitou povinností při údržbě.

Zkontrolujte stav ideálně ještě před novou topnou sezónou. Pokud na šňůře zjistíte jakékoli poškození, co nejdříve ji vyměňte. Přes netěsnou šňůru může docházet k únikům kouře a zplodin do místnosti. Nebo může dojít k nasávání falešného vzduchu do spalovací komory. Obojí má samozřejmě vliv na kvalitu a regulaci hoření. V konečném důsledku se snižuje účinnost spotřebiče a zvyšuje spotřeba paliva. A dále – poškozená, propálená nebo chybějící šňůra okolo skla nezabrání kontaktu skla s litinovým nebo ocelovým rámem. Pak vlivem rozdílného pnutí může sklo prasknout. Sklo totiž potřebuje prostor pro rozpínání, aby mohlo odolávat rozdílům teplot. A pokud těsnění přestane být elastické, sklo může prasknout. Připomínáme také, že na důsledky ze zanedbané údržby se nevztahuje záruka.

Otestujte těsnost

Přesvědčte se, zda těsnicí šňůra opravdu řádně těsní. Zkuste malý test pomocí listu nebo proužku papíru. Ten zavřete do dvířek a pokud šňůra funguje tak, jak má, uzavřená dvířka s dobrou těsnicí šňůrou vám papír nedovolí vytáhnout. Toto můžete vyzkoušet na více místech dvířek.

Jak se může těsnicí šňůra poškodit

Každé těsnění má svou omezenou životnost. Je normální, že těsnicí šňůra mezi sklem a rámem dvířek po čase tvrdne. Způsobují to nečistoty, které šňůra absorbuje. Ať už z topení nebo z čištění skla. Při čištění skla vhodným čistícím prostředkem je velmi vhodné dávat si pozor na to, aby čistič nestékal po skle přímo na šňůru. Čističe totiž obsahují látky, které mohou způsobovat tuhnutí těsnící šňůry.

Kdy a jak měnit

Těsnicí šňůry vyměňujte v závislosti na jejich stavu. Některé těsnicí šňůry se běžně mění každou topnou sezonu, některé vydrží třeba i pět let. Dnes už snadno koupíte přímo speciální sadu pro výměnu, která obsahuje těsnicí šňůru o potřebném průměru a speciální žáruodolné lepidlo. Průměr si předem změřte na vaší staré šňůře.

Starou těsnicí šňůru vyměníte tak, že nejprve pečlivě odstraníte staré těsnění, pak očistíte zbytky tmelu nebo lepidla a nečistot a odmastíte. Poté nanesete nové termolepidlo a novou těsnicí šňůru důkladně nalepíte na místo staré šňůry. Lepidlo nechte vytvrdnout podle pokynů výrobce. Některé těsnicí šňůry však nemusí být podlepené. Pak starou těsnicí šňůru vytáhnete a nahradíte novou, kterou vtlačíte do drážek. S citem si můžete pomoci jemnými poklepy kladívka na šňůru.

Závěrem

Starost o šňůru vám nezabere příliš času. Kontrola a případná výměna vám neberou snad ani 2 hodiny ročně. Díky tomu ale prodloužíte životnost vašich kamen nebo krbové vložky i o řadu let. Můžete předejít poškození, které vás může přijít zbytečně draho. Ať už se jedná o poškození spotřebiče nebo o zbytečné náklady na topení.

A pokud si nadále nebudete jistí, stavte se k nám, nebo zavolejte, máme s těsnicími šňůrami zkušenosti.